Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies oraz pozostałych technologii śledzenia działań użytkownika na stronie w ramach serwisu  https://incode.net.pl/

Administratorem danych odpowiedzialnym za umieszczenie na urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies jest Marzena Fąfara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „INCODE Marzena Fąfara”, ul. Jana Bytnara Rudego 3B/404, 45-265 Opole, NIP: 921-166-25-47, REGON: 161584810. 

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: info@incode.net.pl

§ 1
Definicje

 1. Administrator – osoba, która przetwarza dane osobowe; Administratorem jest Marzena Fąfara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „INCODE Marzena Fąfara”, ul. Jana Bytnara Rudego 3B/404, 45-265 Opole, NIP: 921-166-25-47, REGON: 161584810.
 2. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny.
 3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://incode.net.pl
 4. Użytkownik – oznacza każdy podmiot korzystający z usług drogą elektroniczną.

§ 2
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie:
  1. Formularz kontaktowy – dane przekazane Administratorowi w formularzu przetwarzane są w celu wysyłania odpowiedzi na zadane w formularzu pytania użytkownika.
 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek jest to niezbędne, by móc się skontaktować z Administratorem Serwisu.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich, przekazanych danych osobowych.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR)
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  1. uzyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, jak również do otrzymania kopii tych danych.
  2. w przypadku nieaktualnych lub niekompletnych danych Użytkownik ma prawo żądać ich uaktualnienia;
  3. użytkownik może się zwrócić do Administratora z żądaniem usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacjach gdy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których informował Użytkownika; kiedy Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. W przypadku, gdy dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, Użytkownik ma prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
  5. Jeśli Użytkownik uzna, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania, może Użytkownik także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  1. Atthost Sp. z o.o., ul. Górna 40B/11, 09-402 Płock – w celu świadczenia usług hostingowych dla systemu IT (polityka prywatności).

§ 3
Pliki cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

§ 4
Inne technologie

Serwis zawiera oprogramowanie firm trzecich, które może zbierać różne dane Użytkowników. Szczegółowe informacje na temat danych pobieranych przez te firmy, dostępne są w publikowanych przez nich politykach prywatności. Szczegółowa lista firm, których oprogramowanie jest wykorzystywane na Stronie, dostępna jest poniżej:

§ 5
Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem,  stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną.
 5. Zawartość powyższych danych nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.